נפרון ניוז

נפרון ניוז -
השתלת כליה ,דיאליזה וכל מה שחשוב לדעת

בתי חולים מתמודדים עם קונפליקט כלכלי בהקשר לטיפולי דיאליזה והשתלות כליה, לפעמים האינטרס הכלכלי עשוי לעקוף את רווחת המטופל. הדינמיקה הכלכלית של טיפולי דיאליזה והשתלות כליה, כוללת שיקולים של עלויות תפעול, רווחים מטיפולי דיאליזה, ושיעורי החזר מהמדינה. היתרונות הרבים של השתלת כליה, כגון שיפור באיכות חיים והפחתת הגבלות, מעלים את החשיבות של קיום השתלה מוצלחת.

 

מה עדיף, דיאליזה או השתלת כליה? – נבחן את השיקולים הרפואיים, הכלכליים והאיכותיים השונים הקשורים לכל אפשרות טיפול.

דיאליזה

מידע חשוב למטופלי דיאליזה